Kondensrisiko ved aftrækshætter og kanaler

Indhold

  • Årsag
  • Forebyggelse
  • Udbedring

Fugtskjolder på loftet omkring aftrækshætter i badeværelser og køkkener, eller opfugtning af tagkonstruktionen i området omkring aftrækshætter, antages i mange tilfælde, at skyldes utætheder ved inddækningen omkring taghætterne.

Årsagen er imidlertid ofte en helt anden - nemlig kondens i aftrækshætter og eventuelle kanaler sammen med forkert konstruktionsprincip. På grund af manglende isolering af aftrækshætten og eventuelle kanaler dannes kondens, som på grund af konstruktionsprincippet løber ud i tagkonstruktionen, hvor den fører til opfugtning og skjolder.

I træbaserede tagkonstruktioner kan opfugtningen resultere i råd- og svampeskader med reduceret styrke og stivhed af tagkonstruktionen til følge.

Årsag

Da indeluften, der ventileres bort gennem aftrækssystemet, er varm og fugtig, og da temperaturen på utilstrækkeligt isolerede hætters og kanalers indvendige overflade i store dele af året er lavere end indeluftens dugpunkt, vil der i det meste af vinterhalvåret være risiko for kondensation. Indeklimaet i boliger ligger i vinterhalvåret omkring 20 °C og mellem 30 og 50 % RF, hvilket giver en dugpunktstemperatur på mellem 2 og 9 °C. Dette er meget ofte over den indvendige overfladetemperatur på dårligt isolerede kanaler og rør.
Aftrækshætter er ofte udført af metal, som på grund af den store varmeledningsevne bevirker, at overfladetemperaturen stort set vil følge udetemperaturen, hvorved problemet øges. Også aftrækskanaler, som normalt udføres af plast eller flexrør, vil give kondens, hvis de er uisolerede.
Eventuelt kondensvand vil løbe ned ad rørenes indvendige side og enten dryppe ned fra aftræksventilen eller trænge ud gennem samlinger ved aftrækshætte, kanal eller ventil (elementer), hvis disse ikke er udført/monteret korrekt, og løbe ud i tagkonstruktionen.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Kondensrisiko ved aftrækshætter og kanaler - side 1 Kondensrisiko ved aftrækshætter og kanaler - side 2