Kondens-, fugt- og lugtgener - aftrækskanaler og faldstammeudluftninger

Erfaringsblad
(37) 09 11 05
Emneord

Indhold

 • Indledning
 • Kondens i aftrækskanaler og -hætter
  • Reduktion af kondensrisiko
 • Samlinger
  • Tæthed ved dampspærre
  • Tæthed i tagfladen
 • Faldstammeudluftninger inddækket med skydestykker – med eller uden teleskopvirkning
 • Bemærk

Fugtskjolder på loftet omkring gennemføringer af aftrækskanaler og faldstammeudluftning antages ofte forårsaget af utætte inddækninger ved gennemføring i tagfladen. Generne kan dog ofte henføres til kondens i aftrækskanalen, i aftrækshætten over tagfladen eller til faldstammeafslutninger over tag med såkaldte teleskophætter (skydestykker). I erfaringsbladet omtales fugtgener i forbindelse med udluftningskanaler og -hætter. Desuden beskrives, hvordan forkert monterede skydestykker – med eller uden teleskopvirkning – kan medføre både kondensproblemer og ubehagelig lugt fra faldstammen i underliggende rum. Billedet viser opfugtning af et træloft omkring en uisoleret aftrækskanal, som er ført gennem et koldt tagrum.

Indledning

Indeluft, der ventileres fra køkken og badeværelse, er varm og fugtig – og det indebærer risiko for kondens i aftrækskanaler og i hætter over tag. I det meste af vinterhalvåret er [1]:

 • indetemperaturen omkring 20 °C,
 • den relative luftfugtighed 30–50 %,
 • dugpunktstemperaturen 2–9 °C, dvs. ofte over den indvendige overfladetemperatur på dårligt isolerede aftrækskanaler og hætter,
 • den relative luftfugtighed (ved badning og madlavning) kortvarigt oppe på 75–80 % RF og dugpunktstemperaturen steget til 15–17 °C.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Kondens-, fugt- og lugtgener - aftrækskanaler og faldstammeudluftninger - side 1 Kondens-, fugt- og lugtgener - aftrækskanaler og faldstammeudluftninger - side 2