Gå til hovedindhold

Fugtskader i ældre kældre – undersøgelser

Fugt i kældre

Fugt i kældre er almindeligt forekommende i mange ældre ejendomme, og kraftig opfugtning kan fx medføre: afskallende puds og maling fra væggene, skader på træbjælkelag, gulve, paneler mv., skader på opbevarede genstande, vækst af skimmelsvampe. Problemerne kan i uheldige tilfælde brede sig til den overliggende etage og give anledning til såvel fugtskader i konstruktionerne som allergiske reaktioner hos beboerne. I dette erfaringsblad beskrives almindelige kælderkonstruktioner, normalt forekommende fugtproblemer og årsager samt en række forhold som indgår i fugtundersøgelser af kældre. Dette erfaringsblad suppleres af et blad om udbedringsmetoder og forebyggende foranstaltninger [1].

ID
(19) 04 12 28

Indledning

Kældre – især i ældre bygninger med murede kældervægge – har traditionelt været fugtige som følge af vandindtrængen gennem fundamenter, vægge og gulve. Desuden kan der i sommerperioden være fugtigt, fordi fugtig luft kondenserer indvendigt på kolde overflader. Tidligere blev fugtige kældre accepteret, fordi kældrene kun blev benyttet til vaske- og oplagringsrum samt lignende sekundære formål.

I dag anvendes kældre til meget andet, og i forbindelse med gennemgribende renovering af ejendomme ønskes ofte mere tørre og varme rum end tidligere. Med henblik på kælderens ændrede brug udføres der ofte beklædninger eller konstruktionsændringer, som indebærer risiko for fugtproblemer eller som forværrer de eksisterende forhold. Problemerne skyldes ofte, at ændringerne ikke er udført med tilstrækkelig hensyntagen til kælderens oprindelige opbygning og fugtforhold.

I mange tilfælde kan fugtforholdene i ældre kældre forbedres. Det er dog kun yderst sjældent, at der kan opnås et indeklima som i en ny, korrekt konstrueret og udført kælder – og det er i givet fald oftest forbundet med meget store omkostninger, som bør vurderes i forhold til nytteværdien.

Fugtskjolder i kælderhjørne

Figur 1. Fugtskjolder i kælderhjørne, hvor fugt trænger op gennem fundament og/eller ind gennem samling mellem gulv og væg.

Fugtskjolder og skimmelbegroning på kældervæg

Figur 2. Fugtskjolder og skimmelbegroning på kældervæg som følge af fugt der trænger ind gennem væggen, som i dette tilfælde er beton støbt direkte mod jord.

Opbulet trægulv i kælder

Figur 3. Opbulet trægulv i kælder, hvor der ikke er taget hensyn til fugtpåvirkninger. Anvendelse af trægulv forudsætter, at der er stor sikkerhed for at trægulvet ikke opfugtes.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
125 kr.