Gå til hovedindhold

Fugt i kældervægge og fundamenter – årsager

Facade af teglsten med tegn på opstigende grundfugt

Facade af teglsten med tegn på opstigende grundfugt. Den varierende stighøjde skyldes, at facaden er udført med faste binderkolonner adskilt af hulrum.

Fugt i kældervægge, fundamenter, krybekældre og vægge i stueetagen i ældre bygninger skyldes ofte mangelfuld fugtisolering mod det omgivende terræn. Erfaringsbladet gennemgår årsagerne med henblik på en efterfølgende udbedring.

Indledning

Fugtproblemer i kældervægge, fundamenter og vægge i stueetagen i ældre bygninger kan have flere årsager, men skyldes ofte mangelfuld eller helt manglende fugtisolering mod det omgivende terræn1-4. Fugtproblemerne kan medføre vækst af trænedbrydende svampe, afskalning af puds, nedbrydning af tegl og mørtel, udfældning af salte, skimmelvækst og afskalning af overfladebehandling. Erfaringsbladet beskriver, hvilke virkninger fugtproblemerne har på bygningen, og hvordan de kommer til udtryk med henblik på tilrettelæggelse af en efterfølgende udbedring, der er beskrevet i et tilhørende erfaringsblad5.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.