Gå til hovedindhold

Fugtskader i ældre kældre – udbedring og forebyggelse

Opsætning af grundmursplader

I mange ældre ejendomme er fugt i kældrene almindeligt forekommende, men hvis opfugtningen bliver for kraftig, kan det fx medføre afskallende puds og maling fra væggene, råd og svampeskader på træbjælker, gulve, paneler samt fugtskader på opbevarede genstande og vækst af skimmelsvampe. Problemerne kan i uheldige tilfælde også medføre ulemper i den overliggende etage og allergiske reaktioner hos beboerne. I dette erfaringsblad beskrives en række muligheder for udbedring eller forebyggelse af fugtproblemer som et supplement til erfaringsbladet "Fugtskader i ældre kældre - undersøgelser". Billedet viser opsætning af grundmursplader udvendigt mod en kældervæg for at hindre vandindtrængen.

ID
(19) 04 12 29

Indledning

Fugt kan sjældent fjernes fuldstændigt fra ældre kældre, men opfugtningen kan normalt reduceres [1]. Fugtproblemer i kældre kan skyldes:

  • indtrængende fugt gennem vægge og gulv
  • opstigende grundfugt
  • kondens og utilstrækkelig ventilation.

Efter at have fastslået årsagerne til fugtskader [1] vurderes mulige tiltag i forhold til ønsket fugtniveau efter en renovering, hvor resultatet oftest er meget afhængigt af de økonomiske ressourcer, der er til rådighed. I det følgende omtales almindeligt anvendte udbedringsmetoder – både generelt anvendelige og dem, der kun kan anvendes ved murede kældervægge. Bemærk, at gener ved kondensdannelse ofte kan reduceres ved at supplere ventilation med en beskeden opvarmning. Alternativt kan der opsættes en fugtstyret affugter, som sikrer acceptabel luftfugtighed i kælderen.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
125 kr.