Gå til hovedindhold

Fugt i kældervægge og fundamenter – afhjælpning

Indbygning af murpap ved etapevis ommuring af de nederste skifter

Indbygning af murpap ved etapevis ommuring af de nederste skifter.

Kældervægge, fundamenter og krybekældre i ældre bygninger kan have mangelfuld fugtisolering mod det omgivende terræn. Det kan derfor være nødvendigt at gennemføre fugtstandsende tiltag. Erfaringsbladet gennemgår typiske eksempler på afhjælpning af fugt i murede kældervægge og fundamenter.

Indledning

Opfugtning af kældervægge, fundamenter og krybekældre i ældre bygninger har negative konsekvenser for bygningernes vedligehold, fx nedbrydning af mursten og mørtel, afskalning af puds eller overfladebehandling, saltudfældninger og vækst af trænedbrydende svampe. I nogle tilfælde giver fugten mulighed for skimmelvækst, der medfører indeklimaproblemer. Udbedring kræver ofte gennemgribende reparationer for at etablere tilstrækkelig fugtisolering mod fugt i det omgivende terræn. I nogle tilfælde er det senere ændringer og ombygninger, som er årsagen til en forøget fugtbelastning. I simplere tilfælde kan relativt enkle metoder afbøde fugtproblemerne.

Et tilhørende erfaringsblad forklarer årsagerne til fugtproblemerne1. Emnet er desuden behandlet i2-5.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.