Gå til hovedindhold

Isdannelser i tagrender – forebyggelse af frost- og personskader

Istapper i tagrender

Isdannelser i tagrender og nedløb kan i år med kraftigt snefald og frostvejr medføre såvel frostskader på bygningen som risiko for personskader forårsaget af nedfaldende istapper. I erfaringsbladet redegøres for, hvordan isdannelser i tagrender og nedløb opstår, de konstruktionsmæssige forudsætninger samt hvordan problemerne kan afhjælpes, fx manuelt eller ved montering af varmekabler eller efterisolering.

Indledning

Ved tage med lav hældning kan der i vinterperioder med kraftigt snefald lægge sig et betydeligt lag sne på tagfladen. Nyfalden, løs sne har god varmeisoleringsevne, og temperaturen på tagfladens overside kan på grund af varme indefra nemt nå op over 0 °C – selv i kraftigt frostvejr – så snelaget smelter nedefra. Situationen opstår fx:

  • ved tage med lav konstruktionshøjde (fx bjælkespær),
  • ved ringe varmeisolering mod tagrummet,
  • hvor tagrummet over isoleringslaget er mangelfuldt ventileret med udeluft (figur 2).

Bemærk, at ud over enfamiliehuse med ringe isolering kan dannelse af istapper ofte medføre problemer i etageejendomme i tætte byområder (figur 3).

Mangelfuld ventilation kan skyldes ventilationsåbningernes størrelse og placering eller at fygesne blokerer den fri passage af udeluft. I perioder med frostvejr fryser smeltevandet fra taget til is i tagrender og nedløbsrør. Da smeltevandet fortsat løber til, kan det (afhængigt af forholdene) løbe ud over tagrendens for- eller bagkant og danne istapper (figur 1 og 2), hvilket kan medføre, at murværkets øverste del bliver vandmættet og frostsprængt. Ophobningen af sne og is i tagrender kan blive så kraftig, at både tagrender og nedløbsrør deformeres af vægten. Der er størst risiko for blokering af nedløbsrør, hvis tagfladen er solbeskinnet og nedløbsrør ligger i skygge.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
150 kr.