Varmekabler mod isdannelse i tagrender og nedløbsrør

Indhold

  • Indledning
  • Forebyggelse af isdannelse i tagrender
  • Varmekabler
  • Termostater og sneismeldere
  • Anlægs- og driftsudgifter

Indledningsbilledet viser en kraftig istapdannelse ved forkant og underside af tagrende på en sydvestvendt tagflade, der er dækket af sne. Smeltevandet er løbet ud over den isfyldte tagrendes forkant og bag om tagrenden. Smeltevandet stammer dels fra snesmeltning på grund af solstråling på snelagets overside og dels fra undersiden af snelaget på taget. Bygningen har i øvrigt en gesims på blot 5-10 cm, hvilket sikrer, at smeltevand og is holdes fri af facaden.

I dette BYGERFA blad redegøres der for, hvorledes uønskede isdannelser i tagrender og tagnedløb opstår, samt for hvorledes problemerne kan løses ved en manuel indsats eller bedre og mere effektivt ved hjælp af varmekabler med forskellige former for automatisk styring.

Indledning

Istapdannelse bag tagrende

Figur 1. Istapdannelse ved bagkant af tagrende på den i figur 2 viste konstruktion.

Ved tage med lille hældning (10-30°) kan der under kraftigt snefald lægge sig et betydeligt lag sne på tagfladen. Nyfalden, løs sne har en udmærket varmeisoleringsevne, og temperaturen på tagfladens overside kan derfor – selv i kraftigt frostvejr – nemt nå op over 0 °C, hvorved snelaget begynder at smelte nedefra. Denne situation opstår særlig hurtigt ved tage med lille konstruktionshøjde ( f.eks. bjælkespær), der er utilstrækkeligt varmeisolerede, og hvor hulrummet over isoleringslaget er mangelfuldt ventileret med udeluft, se figur 2.

Mangelfuld ventilation vil også kunne skyldes, at den fri passage af udeluft er blokeret af fygesne.

I perioder med frostvejr vil smeltevandet fra taget fryse til is i tagrender og nedløbsrør, som hurtigt kan blive lukket. Smeltevandet bliver imidlertid ved med at løbe til og vil, afhængigt af forholdene, enten løbe ud over tagrendens forkant og danne istapper her, eller ud over bagkanten og danne istapper der, se figur 1 og 2. I sidstnævnte tilfælde kan den øverste del af murværk bag render blive vandmættet og frostsprængt. Ophobningen af sne og is oven på render kan blive så kraftig, at render og nedløbsrør deformeres af vægten af sne og is. Størst risiko for blokering af tagnedløb findes, hvis tagfladen er solbeskinnet, medens tagnedløbsrør ligger i skygge.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Varmekabler mod isdannelse i tagrender og nedløbsrør - side 1 Varmekabler mod isdannelse i tagrender og nedløbsrør - side 2