Varmekabler mod isdannelse i tagrender og nedløbsrør

Indledningsbilledet viser en kraftig istapdannelse ved forkant og underside af tagrende på en sydvestvendt tagflade, der er dækket af sne. Smeltevandet er løbet ud over den isfyldte tagrendes forkant og bag om tagrenden. Smeltevandet stammer dels fra snesmeltning på grund af solstråling på snelagets overside og dels fra undersiden af snelaget på taget. Bygningen har i øvrigt en gesims på blot 5-10 cm, hvilket sikrer, at smeltevand og is holdes fri af facaden. I dette BYGERFA blad redegøres der for, hvorledes uønskede isdannelser i tagrender og tagnedløb opstår, samt for hvorledes problemerne kan løses ved en manuel indsats eller bedre og mere effektivt ved hjælp af varmekabler med forskellige former for automatisk styring.

Erfaringsbladets sider

Varmekabler mod isdannelse i tagrender og nedløbsrør - side 1 Varmekabler mod isdannelse i tagrender og nedløbsrør - side 2