Ion-fælder til varmforzinkede stålrør til brugsvand

Indhold

  • Forslag til løsning
  • Forklaring

Problem

Varmforzinkede stålrør til brugsvand kan gennemtære på få år i systemer, hvor der er tilsluttet kobberrør.Dette kan ske ikke blot hvor der ikke er ionfælder, men også hvor der er forkert udførte ionfælder.

Det er både rør og fittings, der tæres igennem. I koldtvandssystemer koncentrerer tæringerne sig omkring afgreningerne til kobberrørene. I varmtvandssystemer med cirkulation kan tæringerne komme på vilkårlige steder i hele systemet. Korrosionsskaderne ses allerede efter 1-4 år.

Figur 1. Fire år gamle rør. Koldtvandsrøret (til højre) har kobbertæringer i teestykket. På varmtvandsrøret (til venstre) og koldtvandsrøret ses galvanisk tæring i pibehovedets muffe i samlingen mellem de varmforzinkede rør og de lodrette, rustfri gevindrør.

Varmforzinkede stålrør til brugsvand kan gennemtære på få år i systemer, hvor der er tilsluttet kobberrør. Dette kan ske ikke blot hvor der ikke er ionfælder, men også hvor der er forkert udførte ionfælder.
Det er både rør og fittings, der tæres igennem. I koldtvandssystemer koncentrerer tæringerne sig omkring afgreningerne til kobberrørene. I varmtvandssystemer med cirkulation kan tæringerne komme på vilkårlige steder i hele systemet. Korrosionsskaderne ses allerede efter 1-4 år.

Ionfælder i SBI-anvisning 165

 

I SBI-anvisning 165, 1. udgave, 1990 er der på side 388, figur 16.3 vist en ionfælde ved overgang fra varmforzinket stålrør til kobberrør. Der er i figurteksten gjort opmærksom på, at tegningen kun gælder for varmtvandsledninger. Udføres afgreninger fra koldtvandsledninger efter samme tegning, vil det medføre risiko for kobbertæringer på koldtvandsledningerne som vist i figur 1. På samme tegning i SBI-anvisningen er det vist, at der kan benyttes rustfri stålrør som overgang fra varmforzinkede rør til kobberrør. Hvor rustfri stålrør samles med varmforzinkede stålrør, er der risiko for tæringer. Se BYG-ERFA blad (53) 94 09 15"Korrosion i gevindsamlinger i anlæg for brugsvand".

Forslag til løsning

Undgå kobberrør

I brugsvandssystemer, hvor hovedfordelingssystemet er af varmforzinkede stålrør, bør man undgå fordelingsledninger af kobberrør.

Ionfælder

Udføres fordelingsledningerne alligevel af kobberrør bør det sikres, at der ikke kan komme kobberioner ud i de varmforzinkede stålrør. Dette kan gøres ved et sætte ionfælder imellem de varmforzinkede stålrør og kobberrørene.

Ionfælder kan udføres af PEX-rør eller af rustfri stålrør. Ionfælder kan være rør, der er bøjet 360 grader, populært kaldet en "grisehale", eller være bøjet i U-form kaldet en "hårnål". Til vandrette afgreninger er et L-bukket rør mest velegnet, men et lige afstandsstykke kan også anvendes. Længden på lige afstandsstykker kan sættes til ca. 15 gange rørets udvendige diameter.

Ionfælder af PEX-rør

"Grisehaler" af PEX-rør kan fås færdige i mindre dimensioner. Man kan også selv bukke PEX-rør ved 135 graders varme. De holdes fikseret til de er afkølet. "Grisehaler" af PEX-rør kan bukkes så "grisehalens" indvendige diameter bliver ca. 4 gange rørets udvendige diameter.

PEX-rørfittings

Til PEX-rør bør der benyttes specielle fittings Til disse skal der som regel ikke benyttes løse støttebøsninger. Til PEX-rørfittings, der kræver støttebøsninger, anvendes støttebøsninger af messing eller rustfrit stål, men ikke af kobber.

PEX-rørfittings er som regel af messing. For at undgå tæringer ved afgreninger fra varmforzinkede stålrør til PEX-rør bør vejledningen i BYG-ERFA blad (53) 94 09 15 "Korrosion i gevindsamlinger i anlæg for brugsvand" derfor følges.

Kontraventiler

Kobberionernes vandring fra fordelingsledninger af kobberrør til strenge af varmforzinkede stålrør kan også forhindres ved at sætte en fjederbelastet kontraventil imellem stålrøret og kobberrøret. Kontraventilen fylder mindre end "grisehalen" eller "hårnålen", men der tilføres systemet en mekanisk virkende komponent, der må forventes at være mere servicekrævende end ionfælderne af PEX-rør. Kontraventiler er ikke altid helt tætte og kan sætte sig fast. Ved tømning af hele systemet forhindres udstrømning fra fordelingsledningerne til strengene.

Valg af ionfælde

"Grisehalen" er anvendelig til alle afgreninger både op, ned og vandret, og både til varmt og koldt vand. "Hårnålen" og L-bøjningen skal vende rigtigt og skal vende modsat på koldtvandsafgreninger i forhold til varmtvandsafgreninger.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Ion-fælder til varmforzinkede stålrør til brugsvand  - side 1 Ion-fælder til varmforzinkede stålrør til brugsvand  - side 2 Ion-fælder til varmforzinkede stålrør til brugsvand  - side 3 Ion-fælder til varmforzinkede stålrør til brugsvand  - side 4