Industrigulve - vedhæftningssvigt mellem slidlag og underlag

Erfaringsblad
(43) 89 02 18 (annulleret)

Problem

I industribyggeri med bl.a. forspændte dækelementer og/eller svær færdsel på gulvarealer anvendes ofte traditionelle cementbaserede slidlag.

Kort tid efter udstøbningen kan der forekomme vedhæftningssvigt, der giver sig til kende som »hule« lyde ved bankning på slidlaget.

Alt afhængig af færdsels- og belastningsintensiteten, vil vedhæftningssvigtet resultere i en gradvis nedbrydning af slidlaget.

Erfaringsbladets sider

Industrigulve - vedhæftningssvigt mellem slidlag og underlag - side 1 Industrigulve - vedhæftningssvigt mellem slidlag og underlag - side 2