Gå til hovedindhold

Industrigulve. Vedhæftningssvigt mellem slidlag og underlag

Vedhæftningssvigt mellem slidlag og underlag i industrigulve

Eksempel på vedhæftningssvigt som følge af utilstrækkelig komprimering af slidlagsbetonen. Det ses, at komprimeringen kun har været effektiv i slidlagets øverste tredjedel. Brudstykket er anbragt over en spejlende flade, således at undersiden er synlig. Det fremgår endvidere, at der kun har været punktvis kontakt mellem slidlag og underlag. I dette BYG-ERFA blad omtales de hyppigste årsager til vedhæftningssvigt, og der gives anvisninger på, hvorledes de kan undgås.

ID
(43) 99 09 27
Udgave
2
Emneord

Baggrund

I industribyggeri med tung færdsel på gulvarealer anvendes ofte traditionelle cementbaserede slidlag på konstruktionsbetonen. Kort tid efter udstøbningen kan der i en række tilfælde konstateres vedhæftningssvigt, der giver sig til kende som "hule" lyde ved bankning på slidlaget. Alt afhængig af færdsels- og belastningsintensiteten vil denne svækkelse i løbet af kortere eller længere tid resultere i nedbrydning af slidlaget.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
132 kr.