Hvide tømmersvampe

Erfaringsblad
(29) 95 02 27 (annulleret 28.12.2003)
Erstatter

Indhold

  • Forebyggelse i projekteringsfasen
  • Forebyggelse i udførelsesfasen
  • Forebyggelse i driftsfasen
  • Hvide tømmersvampes biologi og udbredelse i bygninger

Hvide tømmersvampe har hvidlige, porede frugtlegemer og ved optimale vækstforhold er alle arter kraftigt trænedbrydende. De fleste tåler endvidere udtørring i længere tid.

Angreb af disse svampe forårsages af opfugtning af især indelukkede trækonstruktioner, f.eks. omkring badeværelser og ved utætte inddækninger.

En art blandt de hvide tømmersvampe nemlig Antrodia vaillantii (billedet) kan forveksles med Ægte Hussvamp. Den angriber de samme trækonstruktioner, men temperatur og træfugtighedsgrad skal dog helst være lidt højere end for Ægte Hussvamp. Betegnelsen Hvid Tømmersvamp dækker over flere arter, hvoraf 4 er almindeligt forekommende.

Hvide tømmersvampe har hvidlige, porede frugtlegemer og ved optimale vækstforhold er alle arter kraftigt trænedbrydende. De fleste tåler endvidere udtørring i længere tid.
Angreb af disse svampe forårsages af opfugtning af især indelukkede trækonstruktioner, f.eks. omkring badeværelser og ved utætte inddækninger.
En art blandt de hvide tømmersvampe nemlig Antrodia vaillantii (billedet) kan forveksles med Ægte Hussvamp. Den angriber de samme trækonstruktioner, men temperatur og træfugtighedsgrad skal dog helst være lidt højere end for Ægte Hussvamp. Betegnelsen Hvid Tømmersvamp dækker over flere arter, hvoraf 4 er almindeligt forekommende.

Forebyggelse i projekteringsfasen

Forebyggelse af skader forårsaget af hvide tømmersvampe bør ske allerede ved projekteringen. Klimaskærmen må udformes, så al nedbør ledes væk fra facaden og bort via afløb og terræn, som skal have fald væk fra facaden. Kapillarsugning fra fugtig undergrund bør imødegås. Konstruktionerne bør udformes i henhold til gældende Bygningsreglement samt relevante SBI-anvisninger, jvf. litteraturhenvisningerne.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Hvide tømmersvampe - side 1 Hvide tømmersvampe - side 2