Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Hvide tømmersvampe

Hvid Tømmersvamp

Hvide tømmersvampe har hvidlige, porede frugtlegemer og ved optimale vækstforhold er alle arter kraftigt trænedbrydende. De fleste tåler endvidere udtørring i længere tid. Angreb af disse svampe forårsages af opfugtning af især indelukkede trækonstruktioner, f.eks. omkring badeværelser og ved utætte inddækninger. En art blandt de hvide tømmersvampe nemlig Antrodia vaillantii (billedet) kan forveksles med Ægte Hussvamp. Den angriber de samme trækonstruktioner, men temperatur og træfugtighedsgrad skal dog helst være lidt højere end for Ægte Hussvamp. Betegnelsen Hvid Tømmersvamp dækker over flere arter, hvoraf 4 er almindeligt forekommende.

Annulleret
28. december 2003
ID
(29) 95 02 27
Erstatter
Hvid Tømmersvamp
(29) 90 10 19
Emneord