Hvid Tømmersvamp

Erfaringsblad
(29) 90 10 19 (annulleret 27.02.1995)
Emneord

Problem: Hvid Tømmersvamp kan forveksles med Ægte Hussvamp. Den angriber de samme trækonstruktioner, men temperatur og træfugtighedsgrad skal dog helst være lidt højere end for Ægte Hussvamp. Betegnelsen Hvid Tømmersvamp dækker over flere arter, hvoraf 4 er almindeligt forekommende. Alle arter af Hvid Tømmersvamp har hvidlige, porede frugtlegemer. Ved optimale vækstforhold er alle arter kraftigt trænedbrydende. De fleste tåler endvidere udtørring i længere tid. Angreb af Hvid Tømmersvamp forårsages af opfugtning af især indelukkede trækonstruktioner, f. eks. omkring badeværelser og ved utætte inddækninger.

Erfaringsbladets sider

Hvid Tømmersvamp - side 1 Hvid Tømmersvamp - side 2