Husbukke

Erfaringsblad
(29) 89 12 16 (annulleret 26.06.1996)

Erstattet af

Emneord

Problem: Husbukken (Hylotrupes bajulus) er vores alvorligste træskadedyr, da den kan anrette store skader på bygningstømmer af nåletræ. Angreb ses oftest i »varme« tagkonstruktioner, f.eks. i uudnyttede tagrum under tage af sort skifer eller mørkfarvet eternit. I tagtømmer med spinkle dimensioner og ringe andel af kerneved kan et husbukkeangreb ødelægge bæreevnen i løbet af få år. Under en uskadt overflade kan tømmeret være forvandlet til pulver. Da tagrum i moderne byggeri ofte er indrettet til beboelse, er det vanskeligt at føre tilsyn med det skjulte tagtømmer og opdage et angreb under udvikling. Husbukken har en udpræget sydøstlig udbredelse her i landet. Den er mest almindelig på Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm.

Erfaringsbladets sider

Husbukke - side 1 Husbukke - side 2