Husbukke

Erfaringsblad
(29) 89 12 16 (annulleret 26.06.1996)

Erstattet af

Problem

Husbukken (Hylotrupes bajulus) er vores alvorligste træskadedyr, da den kan anrette store skader på bygningstømmer af nåletræ. Angreb ses oftest i »varme« tagkonstruktioner, f.eks. i uudnyttede tagrum under tage af sort skifer eller mørkfarvet eternit.

I tagtømmer med spinkle dimensioner og ringe andel af kerneved kan et husbukkeangreb ødelægge bæreevnen i løbet af få år. Under en uskadt overflade kan tømmeret være forvandlet til pulver. Da tagrum i moderne byggeri ofte er indrettet til beboelse, er det vanskeligt at føre tilsyn med det skjulte tagtømmer og opdage et angreb under udvikling.

Husbukken har en udpræget sydøstlig udbredelse her i landet. Den er mest almindelig på Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm.

Erfaringsbladets sider

Husbukke - side 1 Husbukke - side 2