Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Husbukke

Tagkonstruktion angrebet af husbukke

Med et stemmejern, en syl eller blot med fingrene er det let at konstatere, om træ er eller har været angrebet af husbukke. Der er ofte kun en papirtynd skal mellem deres larvegange og træoverfladen, som kan have et helt normalt udseende. Kraftige husbukkeangreb kan nedsætte træs bæreevne så meget, at spinkle tag- konstruktioner braser sammen ved almindelig sne eller vindlast og dermed påfører husejere eller forsikringsselskaber betydelige udgifter. Dette BYG-ERFA blad anviser, hvad man skal holde øje med for at opdage et angreb i tide, og hvad man umiddelbart kan gøre for at begrænse skaderne.

Annulleret
23. april 2022
ID
(29) 96 06 26
Erstatter
Husbukke
(29) 89 12 16
Erstattet af
Udgave
2