Halogen- og LED-spots - undgå gennembrydning af dampspærre ved montering

Erfaringsblad
(39) 14 12 11
Emneord

Indhold

  • Indledning
  • Armaturer
  • Indbygning af spots
  • Autoriseret el-installatør
  • Dampspærre og isoleringsmateriale
  • Lufttæthed
  • Krav til armaturer og installationer
  • Vådrum

Ved indbygning af halogen- og LED-spots i lette, isolerede tagkonstruktioner er det vanskeligt at opnå den fornødne lufttæthed, hvis armaturet gennemtrænger dampspærren. Ved utilstrækkelig lufttæthed trænger fugtig rumluft ud i de koldere dele af tagkonstruktionen – med risiko for øget luftfugtighed og dermed også skimmelvækst. Lufttæthed er også vigtig af energitekniske grunde, idet kravene til klimaskærmens lufttæthed i BR15 og især i BR20 ikke levner mange muligheder for luftlækager i klimaskærmen – og dermed også for utætheder i dampspærren. I erfaringsbladet omtales brand- og fugttekniske forhold ved indbygning af såvel halogen- som LED-armaturer. Billedet viser loft med indbyggede belysningsspots.

Indledning

Halogen- og LED-spots er små armaturer med oftest 50–100 mm indbygningshøjde, men med ned til 10 mm for LED. LED-pærer har typisk 5 watt effekt, mens tilsvarende halogenpærer med samme lysudbytte typisk er 35 watt. Derfor får halogenpærer – og dermed også armaturet – høj overfladetemperatur, hvilket stiller særlige krav til de omgivende materialer. Da LED-pærer ikke bliver så varme, er indbygning ikke så brandteknisk krævende – men producentens vejledninger skal altid følges for at imødegå brandrisiko. Af hensyn til en LED-pæres levetid angiver producenten normalt, hvor meget luft der kræves over/omkring armaturet. Der findes ikke generelle regler, men for at undgå risiko for brand- og fugtskader omtales her indbygning af armaturer for begge typer lyskilder.

På grund af kravene til klimaskærmens lufttæthed [1] må det kraftigt anbefales at undgå gennembrydning af dampspærren med spots – og i stedet placere spots i nedforskallede lofter. Hertil kan anvendes en „tilbagetrukket Halogen- og LED-spots – undgå gennembrydning af dampspærre ved montering dampspærre“, dvs., at dampspærren er trukket op til 1/3 af isoleringstykkelsen tilbage fra loftfladen. Herved kan armaturer placeres og ledninger føres under dampspærren – uden at den gennembrydes. De følgende anbefalinger gælder montering af spots i lofter – både med og uden gennembrudt dampspærre.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Halogen- og LED-spots - undgå gennembrydning af dampspærre ved montering - side 1 Halogen- og LED-spots - undgå gennembrydning af dampspærre ved montering - side 2