Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Gul Tømmersvamp

Gul Tømmersvamp på kælderbjælke

Problem: Gul Tømmersvamp (Coniophora puteana), figur 1, er den mest almindelige svamp i bygninger. Den optræder hyppigst i indendørs træværk og gør størst skade i de bærende konstruktioner. Den optræder såvel i nye som i gamle ejendomme. Det er derfor vigtigt at forebygge angreb allerede i projekteringsfasen. Den kan forekomme i næsten alle typer trækonstruktioner, men er særligt hyppig i bjælkelag over kældre, i indmurede trædele, som f.eks. spær, bjælkeender, remme og trempelstolper. Den ses også i nybyggeri, hvor byggefugt, det vil sige fugt hidrørende fra bygningers opførelse, kan starte et angreb.

Annulleret
28. december 2003
ID
(29) 94 09 16
Erstatter
Gul Tømmersvamp
(29) 90 02 16
Udgave
2
Emneord

Forfatter

Anne Pia Koch
Centerchef
TI Byggeri
Teknologisk Institut
www.teknologisk.dk
anne.pia.koch@teknologisk.dk

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
220 kr.