Gul Tømmersvamp

Erfaringsblad
(29) 94 09 16 (annulleret 28.12.2003)
Erstatter
Udgave
2

Indhold

  • Problem
  • Forslag til løsning
  • Forklaring

Problem

Gul Tømmersvamp (Coniophora puteana), figur 1, er den mest almindelige svamp i bygninger. Den optræder hyppigst i indendørs træværk og gør størst skade i de bærende konstruktioner. Den optræder såvel i nye som i gamle ejendomme. Det er derfor vigtigt at forebygge angreb allerede i projekteringsfasen.

Den kan forekomme i næsten alle typer trækonstruktioner, men er særligt hyppig i bjælkelag over kældre, i indmurede trædele, som f.eks. spær, bjælkeender, remme og trempelstolper.

Den ses også i nybyggeri, hvor byggefugt, det vil sige fugt hidrørende fra bygningers opførelse, kan starte et angreb.

Problem

Gul Tømmersvamp (Coniophora puteana), figur 1, er den mest almindelige svamp i bygninger. Den optræder hyppigst i indendørs træværk og gør størst skade i de bærende konstruktioner. Den optræder såvel i nye som i gamle ejendomme. Det er derfor vigtigt at forebygge angreb allerede i projekteringsfasen.

Den kan forekomme i næsten alle typer trækonstruktioner, men er særligt hyppig i bjælkelag over kældre, i indmurede trædele, som f.eks. spær, bjælkeender, remme og trempelstolper.

Den ses også i nybyggeri, hvor byggefugt, det vil sige fugt hidrørende fra bygningers opførelse, kan starte et angreb.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Gul Tømmersvamp - side 1 Gul Tømmersvamp - side 2