Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Gul Tømmersvamp

Gul Tømmersvamp på kælderbjælke

Problem: Gul Tømmersvamp (Coniophora puteana), er den mest almindelige bygningssvamp. Den kan forekomme i næsten alle typer trækonstruktioner, men findes særligt hyppigt i bjælkelag over kældre. Ofte forekommer den i indmurede trædele, som f.eks. spærog bjælkeender, remme og trempelstolper. Den ses også i nybyggeri, hvor byggefugt, det vil sige fugt hidrørende fra bygningers opførelse, kan starte et angreb.

Annulleret
16. september 1994
ID
(29) 90 02 16
Erstatter
Emneord