Gul Tømmersvamp

Erfaringsblad
(29) 90 02 16 (annulleret 16.09.1994)
Emneord

Problem: Gul Tømmersvamp (Coniophora puteana), er den mest almindelige bygningssvamp. Den kan forekomme i næsten alle typer trækonstruktioner, men findes særligt hyppigt i bjælkelag over kældre. Ofte forekommer den i indmurede trædele, som f.eks. spærog bjælkeender, remme og trempelstolper. Den ses også i nybyggeri, hvor byggefugt, det vil sige fugt hidrørende fra bygningers opførelse, kan starte et angreb.

Erfaringsbladets sider

Gul Tømmersvamp - side 1 Gul Tømmersvamp - side 2