Gå til hovedindhold

Græstørvstage – opbygning og vedligehold

Græstørvstag

Græstørvstage anvendes ofte på bygninger, der skal indpasses i særlige naturområder. Tagets udførelse har lange traditioner, og ved korrekt udførelse er levetiden lang. Svigt i projektering eller udførelse indebærer dog risiko for alvorlige skader på såvel tagunderlag som bærende konstruktioner. I erfaringsbladet gennemgås, hvor der kræves særlig opmærksomhed ved projektering og udførelse af underlaget for græstørvstaget. Desuden omtales, hvor bygningsejeren skal være opmærksom i forbindelse med drift og vedligehold af taget. Indledningsbilledet viser et græstørvstag, hvor tørvene er skredet ned ad tagfladen på grund af for stor hældning og/ eller dårlig fastgørelse.

ID
(27) 08 12 09
Erstatter

Indledning

Det er vanskeligt at lokalisere utætheder i græstørvstage – og ofte observeres skaderne først, når de er så omfattende, at udbedringer bliver meget dyre. Inden reparation af utætheder skal græstørvsdækningen fjernes og senere retableres. Selv små utætheder kan få store konsekvenser under et fugtigt græstørvstag. Det er derfor vigtigt, at tage med græstørv:

  • detailprojekteres udførligt,
  • udformes, så nødvendig vedligehold og reparation er mulig,
  • udføres meget omhyggeligt,
  • efterses grundigt, vedligeholdes mindst en gang årligt – og repareres eventuelt.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.