Græstørvstage på træunderlag

Erfaringsblad
(27) 99 06 01 (annulleret 09.12.2008)
Udgave
2

Indhold

  • Generelt
  • Vejledende regler
  • Forklaring

Ved tage dækket af græstørv optræder særlige problemer, som skyldes det tunge ofte fugtige og humusholdige jordlag, og at planterødderne er i stand til at vokse gennem selv meget små åbninger og gennembryde materialer.

Indledningsbilledet viser undersiden af tagpap gennemgroet af græsrødder.

Dette erfaringsblad gør rede for, hvorledes et korrekt udført græstørvslag udføres, således at der opnås en lang levetid for den samlede tagkonstruktion.

Ved tage dækket af græstørv optræder særlige problemer, som skyldes det tunge ofte fugtige og humusholdige jordlag, og at planterødderne er i stand til at vokse gennem selv meget små åbninger og gennembryde materialer.
Indledningsbilledet viser undersiden af tagpap gennemgroet af græsrødder.
Dette erfaringsblad gør rede for, hvorledes et korrekt udført græstørvslag udføres, således at der opnås en lang levetid for den samlede tagkonstruktion.

Generelt

Hvis ikke græstørvstage udføres korrekt, kan de give anledning til alvorlige skader på blandt andet den bærende konstruktion. Problemerne forværres af, at skaderne ofte erkendes temmelig sent, at utætheder er svære at lokalisere, og at det er et stort arbejde at fjerne og retablere græstørvsdækninger.
Der er imidlertid også fordele ved græstørvstage såsom beskyttelse af tagdækningen mod ultraviolet Iys og mod kraftige temperatursvingninger og besparelser ved forankring af taget. Praksis viser, at græstørvstage kan udformes og udføres, så de kan fungere i lang tid.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.