Græstørvstage på træunderlag

Erfaringsblad
(27) 99 06 01 (annulleret 09.12.2008)
Udgave
2
Emneord

Ved tage dækket af græstørv optræder særlige problemer, som skyldes det tunge ofte fugtige og humusholdige jordlag, og at planterødderne er i stand til at vokse gennem selv meget små åbninger og gennembryde materialer. Indledningsbilledet viser undersiden af tagpap gennemgroet af græsrødder. Dette erfaringsblad gør rede for, hvorledes et korrekt udført græstørvslag udføres, således at der opnås en lang levetid for den samlede tagkonstruktion.