Genbrug af mursten - begrænsninger og anvendelsesmuligheder

Erfaringsblad
(21) 18 06 26
Emneord

Indhold

 • Indledning
 • Begrænsninger ved genbrug
 • Anvendelse af genbrugssten
  • Beskyttelse af murværket
  • Forbandt
 • Miljøfarlige stoffer
 • Lovgrundlag, relation til Byggevareforordningen og CE-mærkning
 • Egenskaber, der bør deklareres
  • Format
  • Trykstyrke og densitet
  • Minutsugning og vedhæftning
  • Frostfasthed
 • Prøveudtagning og dokumentation
 • Krav til murværk af genbrugssten
  • Bærende murværk og dokumentation af trykstyrke
  • Vedhæftning af mørtler og murværkets bøjningstrækstyrke

Dette erfaringsblad beskriver anvendelsesmulighederne for genbrugte mursten, og hvordan de gamle produktionsmetoder, den tidligere anvendelse og påvirkninger - sammen med nye byggeteknikker giver begrænsninger i anvendelsen af stenene. Bladet beskriver også, hvordan de eksisterende rammer for byggeri og den tilhørende lovgivning giver mulighed for at dokumentere gamle afrensede sten, så de kan anvendes i nye bygninger. Der skal stilles krav til dokumentationen for de genbrugte sten, hvad enten de købes hos en leverandør eller genbruges direkte fra egen nedrevet bygning.

Indledning

Tegl og mursten er det samme materiale i dag som i middelalderen, men produktionsmetoderne og byggeteknikken har ændret sig. Brænding af mursten foregik tidligere i ringovne, hvor varmepåvirkningen lokalt i ovnen var forskellig. Det gav flere kvaliteter af sten i samme brænding. Det blev der kompenseret for ved håndsortering af stenene, dels ud fra deres placering i ovnen, dels deres udseende. Kendskabet til stenenes kvalitet blev benyttet i opmuringen. Hårdtbrændte, gode sten blev anvendt i facademuren, og de mindre gode inderst i muren.

I dag bliver stenene blandet ved nedrivningen, hvis der ikke er foreskrevet særlige tiltag for selektiv nedrivning, og de kan også stamme fra forskellige byggerier. Det er derfor vanskeligt at udtage repræsentative prøver til dokumentation. Det giver sammenholdt med de seneste 100 års ændrede byggeteknikker begrænsninger ved genbrug af stenene.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Genbrug af mursten - begrænsninger og anvendelsesmuligheder - side 1 Genbrug af mursten - begrænsninger og anvendelsesmuligheder - side 2