Fundering af terrændæk

Erfaringsblad
(13) 99 04 19
Emneord

Indhold

 • Sætningsskader
 • Tidsmæssig udvikling
 • Funderingsunderlag for terrændæk
  • Styrkekrav
  • Krav til deformationsegenskaber
  • Uegnede jordarter
  • Egnede jordarter
  • Jordartsbedømmelse i praksis
 • Terrændæk på fede lerarter
 • Kapillarbrydende lag
 • Isoleringsmaterialer
 • Afhjælpning af sætningsskader

Sætninger i jordlagene under et terrændæk kan forårsage alvorlige bygningsskader. Som et eksempel viser indledningsbilledet, hvorledes betonpladen i en terrændækkonstruktion har sat sig adskillige centimeter i forhold til fundamentet som følge af sammenpresning af de underliggende jordlag. Dette blad redegør for, hvilke forundersøgelser der bør gennemføres, og hvilke krav der må stilles til de underliggende jordlag og til terrændækkets opbygning.

Sætningsskader

Sætninger af jordlagene under et terrændæk giver en række skader, f.eks.:

 • Revner mellem gulve og vægge.
 • Revner i indvendige vægge opbygget på terrændækket. Disse skader viser sig blandt andet over døråbninger, i samlinger mellem vægelementer samt ved vægges forbindelser med ydervægge.
 • Revner i flise- eller klinkegulve.

Ved større sætninger ses endvidere:

 • Skævheder i dørkarme og faste skabe, så døre og låger klemmer eller ikke kan lukkes.
 • Åbninger ved indvendige vægges tilslutninger ved lofter eller gulve.

I sjældne tilfælde har sætninger i jorden under terrændæk også været årsag til skader på installationer, f.eks.:

 • Utætheder i afløbsrør under gulve.
 • Utætheder i indstøbte varmerør.

Skadebilledet afhænger også af eventuelle sætninger af fundamenter og af sammenbygningen mellem fundamenter og terrændækkets betonplade.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.