Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Fugtundersøgelse af bygninger

bygningsundersøgelse

Formålet med en bygningsundersøgelse er at registrere og vurdere bygningens tilstand - herunder at afdække eventuelle skader, som skal udbedres samt at identificere mindre hensigtsmæssigt udførte konstruktioner, som bør ændres, så nye skader forebygges. I dette erfaringsblad omtales, hvilke forhold opmærksomheden især skal rettes mod ved en undersøgelse af en række (sårbare) bygningsdele. Desuden påpeges - blandt andet ved omtale af typiske skader - hvor der skal udvises særlig opmærksomhed, så eventuelle skader opdages, og årsagerne fastlægges så præcist, at de kan fjernes effektivt. Beskrivelserne indgår i en serie af erfaringsblade om udbedring og forebyggelse af fugtskader og svampeangreb.

Annulleret
15. marts 2023
ID
(99) 05 06 26