Gå til hovedindhold

Fugtundersøgelse af bygninger

Fugtundersøgelse af ældre bygning med synlige fugtaftegninger og fugtproblemer ved hushjørne

Fugtundersøgelse af ældre bygning med synlige fugtaftegninger og fugtproblemer ved hushjørne.

Formålet med en fugtundersøgelse er at registrere og vurdere bygningens fugtmæssige tilstand, herunder at afdække eventuelle fugtskader, som skal udbedres, samt at identificere uhensigtsmæssigt udførte konstruktioner, som bør ændres, så potentielle skader forebygges. Erfaringsbladet gennemgår en række opmærksomhedspunkter i forbindelse med undersøgelser af fugtskader, samt undersøgelsesmetoder.

ID
(99) 23 03 15
Erstatter

Indledning

Den væsentligste årsag til skader på bygninger er opfugtning af bygningsdele. Fugtundersøgelser foretages typisk i forbindelse med:

  • konstaterede skader (vandskader)
  • konstateret skimmelsvampevækst
  • fugt- og lugtgener (indeklimaproblemer)
  • køb og salg af ejendomme
  • forundersøgelse ved renovering
  • periodisk bygningsgennemgang
  • udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner.

Hensigten med en systematisk fugtundersøgelse er:

  • at konstatere eventuelle skader, før omfanget bliver kritisk
  • at fastslå årsag til og omfang af skaderne
  • at beskrive forslag til udbedring af eventuelle skader og følgeskader.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.