Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Udførelse af fugtspærre mellem fundament og vægge i ældre, murede bygninger

Fugt i ydervæg

Problem: I ældre murede bygninger, der er opført inden byggelovgivningen krævede foranstaltninger mod opsugning af grundfugt i yder- og indervægge, forekommer det ofte, at fugt i jorden på grund af kapillarvirkningen bliver suget højt op i murværket. I nyere byggeri opstår naturligvis tilsvarende problemer, når de krævede foranstaltninger er glemt eller mangelfuldt udført. Problemet forværres, hvis sokler og vægge behandles med asfalt eller anden diffusionstæt overfladebehandling, idet fugten så stiger længere op. Den opstigende grundfugt kan medføre:

  • Frostsprængninger i de opfugtede ydervægge.
  • Udkrystallisering af skadelige salte på væggene.
  • Råd og svamp i bjælkelag og fodlister nær terræn.
  • Stærk forringelse af ydervæggenes varmeisoleringsevne.
  • Forøget fugtindhold i rumluften.

Forfattere

Bue Beck
Arkitekt M.A.A

Johan Ladegård Hansen
Konsulent
TI Byggeri
Teknologisk Institut

 

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
230 kr.