Udførelse af fugtspærre mellem fundament og vægge i ældre, murede bygninger

Indhold

 • Typiske skader
 • Årsager
  • Fugtvandring
 • Modforanstaltninger
  • 1. Indlæg af pap
  • 2. Indføring af metalspærrelag
  • 3. Injektion
  • 4. Elektroosmose

I ældre, murede bygninger, der er opført inden byggelovgivningen krævede foranstaltninger mod opsugning af grundfugt i yder- og indervægge, forekommer det ofte, at fugt i jorden på grund af kapillarvirkningen bliver suget højt op i murværket. I nyere byggeri opstår naturligvis tilsvarende problemer, når de krævede foranstaltninger er glemt eller mangelfuldt udført. Problemet forværres, hvis sokler og vægge behandles med asfalt eller anden diffusionstæt overfladebehandling, idet fugten så stiger længere op.

Typiske skader

Den opstigende grundfugt kan medføre:

 • Frostsprængninger i ydervægge, som er opfugtede.
 • Udkrystallisering af skadelige salte på væggene.
 • Råd og svamp i bjælkelag og fodlister.
 • Stærk forringelse af ydervæggenes varmeisoleringsevne.
 • Forøget fugtindhold i rumluften.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Udførelse af fugtspærre mellem fundament og vægge i ældre, murede bygninger - side 1 Udførelse af fugtspærre mellem fundament og vægge i ældre, murede bygninger - side 2