Fugtmåling i flade, ventilerede tagkonstruktioner af træ - metoder og instrumenter

Indhold

 • Indledning
 • Instrumenter til fugtmåling
  • Håndholdte kapacitetetsmålere
  • Reflektionsmåler
  • Stikbensmålere – elektrisk modstand
  • Fugtmåleceller til overvågning gennem længere perioder – elektrisk modstand
 • Indgreb nedefra
 • Indgreb oppefra
 • Acceptable fugtindhold

Ved vurdering af fugtforhold i flade, ventilerede tagkonstruktioner af træ - såkaldte kolde tage - er der ofte brug for at måle fugtindholdet i tagdækningens træbaserede underlag.

I dette erfaringsblad omtales de hyppigst anvendte metoder og instrumenter samt deres fordele og ulemper.

Indledningsbilledet viser en operatør med et såkaldt skanningsinstrument, som kan angive variationer i tagunderlagets fugtindhold.

Indledning

I BYG-ERFA bladet Fugtforhold i flade, ventilerede tagkonstruktioner af træ [3] omtales en række forhold, som kan føre til en uhensigtsmæssig opfugtning af tagkonstruktioner af såkaldte kolde tage og især af det træbaserede underlag for tagdækningen.

Som supplement til dette blad gennemgås her de hyppigst anvendte metoder og instrumenter til bestemmelse af fugtindholdet i det træbaserede underlag, fx:

 • instrumenter til øjebliksmålinger,
 • en særlig type fugtmålecelle, som kan indbygges i tagunderlaget med henblik på at følge den langsigtede udvikling i fugtforholdene – undertiden i flere år.


Ved et koldt tag forstås her et tag uden – eller med ringe – ældning, der er belagt med tagpap eller tagfolie, og som er ventileret med udeluft under tagbelægningens træbaserede underlag. De efterfølgende beskrivelser af målinger vil også i vid udstrækning kunne anvendes på tilsvarende tagkonstruktioner, som er uden ventileret hulrum.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Fugtmåling i flade, ventilerede tagkonstruktioner af træ - metoder og instrumenter - side 1 Fugtmåling i flade, ventilerede tagkonstruktioner af træ - metoder og instrumenter - side 2