Gå til hovedindhold

Fugtmåling i underlag for tagpap og tagfolie – instrumenter, metoder og fejlkilder

Fugtmåling i underlag for tagpap og tagfolie

For højt fugtindhold i tagisoleringsmateriale reducerer varmeisoleringsevnen i varme tage og nedbryder træmaterialer i kolde tage. Fugtindholdet i isoleringsmaterialet i et varmt tag eller i et træbaseret underlag i et koldt tag kan bestemmes ved måling med forskellige instrumenttyper. I erfaringsbladet omtales de hyppigst anvendte målemetoder og instrumenter – samt deres fordele og ulemper. Indledningsbilledet viser dels en fugtskanner dels en markering af område på et varmt tag, som skal udskæres med henblik på laboratoriebestemmelse af det underliggende isoleringsmateriales absolutte fugtindhold.

Indledning

Inden efterisolering oven på et tag anbefales undersøgelse af fugtindholdet i det underliggende:

  • isoleringsmateriale i varme tage [1]
  • træbaserede materiale under tagmembranen i kolde tage [2].

Ved mistanke om opfugtning er det hensigtsmæssigt at bestemme omfanget med henblik på at fastlægge det nødvendige indgreb. I varme tage medfører for højt fugtindhold i isoleringen under en tagmembran kraftig forringelse af varmeisoleringsevnen. I kolde tage medfører for højt fugtindhold i et træbaseret underlag for en tagmembran risiko for vækst af trænedbrydende svampe [3]. I [1] og [2] omtales fugtforhold i henholdsvis varme og kolde tage samt hvor der er risiko for skadelig fugtophobning, og hvordan det undgås. I [4] gennemgås instrumenter til fugtmålinger og i [5] specielt fugtmålinger i træ.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
125 kr.