Gå til hovedindhold

Fugtkriterier og udtørring

Opfugtning af porebetonvæg og terrændæk under byggeprocessen

Opfugtning af porebetonvæg og terrændæk under byggeprocessen. Væggen er opfugtet i de øverste knap 50 cm. Nedbøren på terrændækket står højere end murpappen under porebetonvæggen, der er opfugtet i de nederste 10 cm.

Erfaringsbladet gennemgår fugtkriterier med særlig vægt på skimmelsvampevækst og udtørringsforløb for byggematerialer, der er fugtige ved indbygning, eller som bliver opfugtet undervejs. Før der bygges videre, skal byggematerialer være udtørret til et niveau, så der ikke er risiko for vækst af skimmelsvampe.

Indledning

Utilstrækkelig udtørring kan medføre skimmelsvampevækst og deraf følgende indeklimaproblemer i såvel nye som renoverede bygninger.

De fleste byggerier tilføres store vandmængder under byggeprocessen. Hvis byggefugten ikke håndteres effektivt, er resultatet ofte fugtproblemer og skimmelsvampevækst på konstruktionsdele. 1 Problemerne opstår ved uhensigtsmæssig indbygning af våde materialer, eller når tørre materialer, fx gipsplader og træ, optager fugt:

  • fra luften, figur 1 2
  • ved direkte kontakt med fugtige, nyopførte konstruktioner af fx beton, puds, porebeton, letklinker mv., figur 2
  • ved direkte påvirkning af nedbør, forsidebilledet. 3

Byggematerialer, der er våde/fugtige ved indbygning, skal udtørres tilstrækkeligt, før der bygges videre. 4 Nogle tørre materialer, fx gipsplader og isoleringsmaterialer, der opfugtes under byggeriet, fx af nedbør, skal normalt kasseres, fordi de ikke kan skimmelafrenses, selv om de udtørres.

De fleste fugtskader fra byggeprocessen kan undgås, fx ved brug af en fugtstrategiplan der – for den konkrete byggeopgave – beskriver:

  • hensigtsmæssig tilrettelægning af arbejdet
  • planlægning af fugtbeskyttelse før, under og efter arbejdets udførelse, figur 3
  • tilstrækkelig udtørringstid
  • kontrol af udtørringsforløb indtil det kan dokumenteres, at fugtniveauerne er under de respektive kritiske grænser. 4, 5
Skimmelvækst

Figur 1. Skimmelvækst – på grund af høj luftfugtighed – på spartelmasse med organisk indhold over samlinger af letklinkerbetonelementer.

Skimmelsvampevækst på gipsplader

Figur 2. Skimmelsvampevækst på gipsplader, der er opfugtet af kontakt med fugtig beton.

Fugtfølsomme byggematerialer beskyttes mod nedbør i byggeperioden

Figur 3. Fugtfølsomme byggematerialer beskyttes mod nedbør i byggeperioden, fx i containere.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.