Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Fugtkriterier og risikovurdering – ved nybyggeri og renovering

Totaloverdækning, fugtkriterier og risikovurdering

I de senere år er der i mange tilfælde konstateret skimmelvækst – ved både nybyggeri og bygningsrenovering – såvel inden som umiddelbart efter ibrugtagning. Problemet kan oftest henføres til utilstrækkelig udtørring af materialer og bygningsdele i byggeperioden. I erfaringsbladet redegøres for, hvordan fugtproblemer håndteres i byggeriets forskellige faser – herunder udarbejdelse af en fugtstrategiplan og anvendelse af særligt fugtsagkyndige i forbindelse med udførelsen. Billedet viser totaloverdækning i forbindelse med et større renoveringsprojekt.

Annulleret
14. marts 2023
ID
(99) 12 12 28

Forfattere

Georg Christensen
Civilingeniør
Bygge- og Miljøteknik A/S
www.byggeteknik.com
gc@byggeteknik.com

Anne Pia Koch
Cand.scient., seniorprojektleder
Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg
www.teknologisk.dk
anne.pia.koch@teknologisk.dk

Eva B. Møller
Seniorforsker, civilingeniør
Statens Byggeforskningsinstitut
www.sbi.dk
evm@sbi.dk

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
240 kr.