Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Fugtkriterier og risikovurdering – ved nybyggeri og renovering

Totaloverdækning, fugtkriterier og risikovurdering

I de senere år er der i mange tilfælde konstateret skimmelvækst – ved både nybyggeri og bygningsrenovering – såvel inden som umiddelbart efter ibrugtagning. Problemet kan oftest henføres til utilstrækkelig udtørring af materialer og bygningsdele i byggeperioden. I erfaringsbladet redegøres for, hvordan fugtproblemer håndteres i byggeriets forskellige faser – herunder udarbejdelse af en fugtstrategiplan og anvendelse af særligt fugtsagkyndige i forbindelse med udførelsen. Billedet viser totaloverdækning i forbindelse med et større renoveringsprojekt.

Annulleret
14. marts 2023
ID
(99) 12 12 28