Fugtindhold i træ - måleudstyr, metoder og vurdering

Erfaringsblad
(99) 14 10 04
Emneord

Indhold

 • Indledning
 • Fugt i træ
  • Definition af fugtindhold i træ
 • „Veje-tørre“-metoden
 • Stikbensmålere
 • Kapacitive fugtmålere
 • Indbyggede fugtfølere
 • Langtidsmåling og fjernaflæsning
 • Måleudstyr og nøjagtighed

Dette erfaringsblad beskriver forskellige typer fugtmålere til brug i træ og træmaterialer samt retningslinjer for at undgå fejlmålinger og dermed risiko for forkerte beslutninger. For at undgå misvisende resultater skal målerne bruges korrekt – brugerne skal have kendskab til de forskellige måleres begrænsninger og hvordan resultaterne tolkes. I bladet gennemgås elektriske stikbensmålere (indledningsfoto) og kapacitive målere til hurtig måling af træfugtighed. Disse målinger har normalt tilfredsstillende nøjagtighed til fx bygningsundersøgelser, tilstandsvurdering og modtagekontrol. Desuden omtales fugtmålerondel og -dyvel til indbygning i trækonstruktioner med henblik på at følge fugtindholdets variationer i en periode.

Indledning

For at undgå fugtskader under såvel byggeproces som i driftsperiode er det hensigtsmæssigt at kende fugtindholdet (vand) i træ og træbaserede materialer fx for at vurdere om:

 • der er risiko for angreb af råd, svamp eller skimmelvækst,
 • træet er tørt nok til, at det kan overfladebehandles eller indbygges,
 • træets fugtindhold er passende i forhold til, hvor det skal anvendes.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Fugtindhold i træ - måleudstyr, metoder og vurdering - side 1 Fugtindhold i træ - måleudstyr, metoder og vurdering - side 2