Fugtindhold i træ - måling og vurdering

Indhold

  • Indledning
  • Fugt i træ
  • Definition af fugtindhold i træ
  • "Veje-tørre"-metoden
  • Stikbensmålere
  • Kapacitive fugtmålere
  • Indbyggede følere

Dette erfaringsblad beskriver forskellige typer fugtmålere til brug i træ og træmaterialer samt retningslinjer for at undgå fejlmålinger og dermed risiko for forkerte beslutninger. For at undgå misvisende resultater er det vigtigt at vide hvordan målerne skal bruges, deres begrænsninger og hvordan resultaterne tolkes. Billedene viser instrumenter til måling af træfugtighed: elektrisk stikbensmåler (A,B), kapacitive målere (C, D), rondel og dybel til indbygning (E,F). Målinger med A, B, C og D kan ske hurtigt og har normalt en tilfredsstillende nøjagtighed til fx bygningsundersøgelser og modtagekontrol. F og E anvendes hvor det ønskes at følge fugtindholdet i en længere periode.

Indledning

Figur 1. Med isolerede elektroder måles fugtindholdet mellem spidserne. Med uisolerede elektroder måles det højeste fugtindhold - hvad enten det forekommer inde i træet (til venstre) eller i yderzonen (til højre). De mørke områder angiver det højeste fugtindhold.

For at undgå svigt og skader er det vigtigt at kende indholdet af fugt (vand) i træ og træmaterialer, fx med henblik på at vurdere:

  • om der er risiko for angreb af råd og svamp eller for skimmelsvampevækst,
  • om træet er tørt nok til at det kan overfladebehandles,
  • om træets fugtindhold er rimeligt i forhold til hvor det skal anvendes.
   
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Fugtindhold i træ - måling og vurdering - side 1 Fugtindhold i træ - måling og vurdering - side 2