Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Fugtgener i tætte boliger

Skimmelvækst på vægparti

Problem: Mange boliger har lugtgener og misfarvning på grund af skimmelvækst. Årsagen til skimmelvækst skal søges i en kombination af høj indendørs luftfugtighed og lav overfladetemperatur på facader, brystninger, vinduer og lign. Problemet ses i et stigende antal tilfælde i takt med bestræbelserne for at spare på energiforbruget.

Annulleret
21. september 1999
ID
(99) 81 05 16