Fugtgener i utilstrækkeligt ventilerede boliger

Erfaringsblad
(99) 99 09 21 (annulleret 17.11.2010)

Billedet viser mug/skimmeldannelse på indersiden af en uisoleret, massiv teglstensydervæg. Sådanne forekomster vil kunne opstå i rum med utilstrækkelig isolering, opvarmning og ventilation, især på kuldebroer samt hvor fri luftcirkulation langs væggen forhindres af skabe, møbler etc. Mug/skimmel vil kunne give anledning til lugtgener, indeklimagener og behov for gentagen rengøring eller overfladebehandling/tapetsering. Bemærk at der ikke er forskel på begreberne mug og skimmel. Dog synes begrebet skimmel at være det mest anvendte i de senere år. I dette blad omtales, hvornår der er risiko for, at fugt giver anledning til disse gener, og hvad der kan gøres for at de undgås. Endelig omtales, hvorledes mug/skimmeldannelser kan fjernes.

Erfaringsbladets sider

Fugtgener i utilstrækkeligt ventilerede boliger - side 1 Fugtgener i utilstrækkeligt ventilerede boliger - side 2