Fritidshuse på punktfundamenter

Erfaringsblad
(12) 94 12 21 (annulleret 23.09.1998)

Problem: Mange ældre træsommerhuse er opstillet på punktfundamenter, og metoden bruges fortsat. Det er en billig måde at fundere et træhus på, og gulvkonstruktionerne får en god udluftning, så fugtskader undgås. I midlertid giver sådanne konstruktioner gener for brugerne i form af, at der undertiden er fodkoldt, og at mus og rotter har let adgang til at trænge ind i husene nedefra. For at afhjælpe generne og også fordi husene efter nogles opfattelse fremtræder som mere værdifulde, lukker mange husejere åbningerne mellem punktfundamenterne. Det gøres alt for ofte forkert. Problemet med fodkulde bliver ganske vist mindre, men skadedyrene har stadig for let adgang, og den nødvendige udluftning bliver fjernet eller formindsket i en sådan grad, at der kan komme svampeangreb.

Erfaringsbladets sider

Fritidshuse på punktfundamenter - side 1 Fritidshuse på punktfundamenter - side 2