Flydemørtelgulve - udfaldskrav

Problem

I flydemørtelentrepriser resulterer manglende angivelse af konkrete værdier for udfaldskrav og/eller metoder til eftervisning af disse, ofte i løsninger og slutresultater, som li gger langt fra det, bygherren/brugeren havde forestillet sig.

De manglende værdier (krav) erkendes oftest så langt henne i udførelsesprocessen, at bygherren må acceptere løsninger, som kan indeholde uoverskuelige økonomiske omkostninger.

Erfaringsbladets sider

Flydemørtelgulve - udfaldskrav - side 1 Flydemørtelgulve - udfaldskrav - side 2