Flydemørtelgulve - forbehandling

Problem

Anvendelsen af flydemørteler på cement- og anhydritbasis som slidlag/afretningslag i forbindelse med det underliggende betonlag vinder mere og mere udbredelse inden for industri- og institutionsbyggeriet.

Der er i takt med denne udbredelse konstateret skader, som i mange tilfælde har kunnet føres tilbage til forbehandlingen af betonunderlaget.

Disse skader ses i det færdige slidlag/afretningslag som bl.a.:

- Manglende vedhæftning til underlaget

- Gennemgående revner i mørtellaget

- Luftblærer i mørtellaget

- Sætninger i mørtellaget over revner/fuger i underlaget

- Forskydningsbrud i mørtellaget ved elementsamlinger.

Erfaringsbladets sider

Flydemørtelgulve - forbehandling - side 1 Flydemørtelgulve - forbehandling - side 2