Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Flydemørtelgulve - beskrivelse

Flydemørtelgulv

Problem: I de beskrivelser, der i dag danner grundlag for udførelse af gulve med flyde- og af retningsmasser, er der sjældent stillet relevante udfaldskrav til det færdige gulv, ligesom der ikke er taget hensyn til kontrolforanstaltninger under arbejdets udførelse. Det almindelige er, at der blot henvises til en leverandørs salgsmateriale, hvori der er angivet egenskaber baseret på laboratorieafprøvninger. Dette giver anledning til misforståelser og til slutresultater, som ikke kan accepteres af brugeren/bygherren, fordi det ikke klart anføres, hvad det færdige gulv skal kunne, og/eller hvorledes de forventede egenskaber kontrolleres. Dette indebærer forsinkelser af byggeriet og er ofte forbundet med store økonomiske tab for såvel bygherre som rådgiver og entreprenør.