Flydemørtelgulve - arbejdsudførelse

Problem: På grund af de cement- og anahydritbaserede flydemørtlers særlige egenskaber, hvad angår udlægnings- og hærdningsprocessen, opstår der under arbejdsudførelsen fejl, der senere viser sig i det færdige slidlag og afretningslag som:

  • Manglende vedhæftning til underlaget.
  • Knusning i mørtellaget.
  • Slamlignende overflader.
  • Revnedannelser i den færdige flydemørtelbelægning.

Erfaringsbladets sider

Flydemørtelgulve - arbejdsudførelse - side 1 Flydemørtelgulve - arbejdsudførelse - side 2