Flydemørtelgulve - arbejdsudførelse

Problem

På grund af de cement- og anahydritbaserede flydemørtlers særlige egenskaber, hvad angår udlægnings- og hærdningsprocessen, opstår der under arbejdsudførelsen fejl, der senere viser sig i det færdige slidlag og afretningslag som:

- Manglende vedhæftning til underlaget.

- Knusning i mørtellaget.

- Slamlignende overflader.

- Revnedannelser i den færdige flydemørtelbelægning.

Erfaringsbladets sider

Flydemørtelgulve - arbejdsudførelse - side 1 Flydemørtelgulve - arbejdsudførelse - side 2