Gå til hovedindhold

Energibesparelser og fugtgener

Skimmelvækst omkring et vindue

Efter udførelse af energibesparende foranstaltninger, fx vinduesudskiftning og -tætning samt udskiftning af et ældre fyringsanlæg (i småhuse) konstateres undertiden fugtgener. Årsagen er oftest, at boligens luftskifte reduceres – så indeluftens fugtindhold øges – fordi der ikke samtidig er etableret den fornødne luftfornyelse – dels aftræk dels tilføring af erstatningsluft via friskluftventiler. I erfaringsbladet redegøres for hvor og hvorfor fugtgenerne opstår, samt hvordan de forebygges og afhjælpes. Billedet viser skimmelvækst omkring et vindue efter vinduesudskiftning uden forbedring af lejlighedens ventilationsforhold.

Indledning

Efter udskiftning og tætning af vinduer, fornyelse af ældre fyringsanlæg i småhuse samt udførelse af andre energibesparende foranstaltninger ses ofte misfarvninger eller skimmelvækst i vinduesfalse, på vægge mod kolde (trappe)rum hjørner, gavle eller andre kolde, indvendige overflader. Ved montering af nye, tætte vinduer reduceres boligens utilsigtede luftskifte (gennem utætheder), hvilket medfører et mere fugtigt indeklima.

Luftskiftet reduceres yderligere – om end i mindre omfang – ved efterisolering af vægge og lofter og samtidig montering af de nødvendige, lufttætte dampspærrer. Som kompensation for det utilsigtede luftskifte – der tidligere bidrog til at fjerne den fugtige rumluft – skal der derfor etableres anden ventilation, så fugtindholdet i rumluften reduceres (luftskifte mindst 0,5 gange pr. time). Bedre isolerende vinduer, vægge, lofter og tage medfører øget temperatur på indvendige overflader. Alligevel kan ringe luftskifte erfaringsmæssigt – især om vinteren – medføre misfarvning eller skimmelvækst på kuldebroer (ofte i fx vinduesfalse).

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
140 kr.