Skader på elastiske facadefuger

Erfaringsblad
(21) 90 08 18 (annulleret 24.09.1999)
Emneord

Problem: På elastiske fugemasser i facader ses undertiden skader i form af kohæsions- eller adhæsionsbrud. Ved kohæsionsbrud forstås brud i selve fugemassen, medens adhæsionsbrud er betegnelsen for skader, hvor fugemassen har sluppet i kontaktfladen (fugeslip). I de tilfælde, hvor der er anvendt en 1-trinstætning, d.v.s. at fugemassen skal give både vind- og vandtætning, kan skader af den beskrevne karakter medføre alvorlige gener i form af slagregnsindtrængning.

Erfaringsbladets sider

Skader på elastiske facadefuger - side 1 Skader på elastiske facadefuger - side 2