Brudskader i facadefuger med elastiske fugemasser

Erfaringsblad
(41) 99 09 24
Udgave
2
Emneord

Indhold

 • Brud i fugemateriale og fugeslip
  • Brud i fugemateriale/kohæsionsbrud
  • Vedhæftningssvigt/adhæsionsbrud
 • Kohæsionsbrud i tilstødende materialer
 • Fugens udformning
  • Fugetværsnit
  • Bagstop
  • Fugematerialer
 • Forenelighed
 • Projektering
 • Udførelse
 • Udbedring af fuger

Billedet til venstre viser brud/kohæsionsbrud i fugemasse med større bevægelser, end fugemassen kunne optage. Billedet til højre viser fugeslip/adhæsionsbrud på grund af utilstrækkelig afrensning og primning af kontaktflader før udfugning. Dette BYG-ERFA blad beskriver, hvad der skal tages hensyn til ved projektering og udførelse af fugemassefuger i facader for at mindske risikoen for brudskader. Bladet omhandler alene elastiske fugemasser.

Brud i fugemateriale og fugeslip

I facadefuger udført med elastisk fugemateriale ses undertiden brud i fugematerialet (kohæsionsbrud) eller fugeslip (adhæsionsbrud). Brud i fugematerialet viser sig som langsgående, uregelmæssige revner i fugemassen. Revnerne går typisk helt igennem fugemassen. Fugeslip viser sig som enkelte tilfældige svigt i fugemassens vedhæftning til underlaget. Fugeslip betegnes derfor også vedhæftningssvigt. Skader på fuger har særlig betydning for 1trins tætninger i udvendige facadefuger, dvs. fuger, hvor tætning mod regn og vind søges opnået ved hjælp af kun ét tætnende lag. Utætheder i sådanne fuger kan medføre vand- og vindindtrængen i facadekonstruktionen som følge af trykfaldet over fugen. Vandindtrængen kan medføre fugt- og vandskader, der kan bidrage til skimmeldannelse på indvendige overflader. Vindindtrængen kan medføre betydelige trækgener. Vand- og vindindtrængen kan endvidere medføre opfugtning af isolering og afkøling af konstruktionen og deraf følgende forøgelse af varmetabet.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Brudskader i facadefuger med elastiske fugemasser - side 1 Brudskader i facadefuger med elastiske fugemasser - side 2