Gå til hovedindhold

Efterisolering af loftskonstruktioner uden dampspærre i ventilerede tagrum

Skimmelsvampevækst på træmaterialer og undertag

Skimmelsvampevækst på træmaterialer og undertag i et utilstrækkeligt ventileret tagrum.

Ved efterisolering af tagrum er det vigtigt at sikre tilstrækkelig lufttæthed i loftskonstruktionen og tilstrækkelig ventilation, da der ellers er risiko for skimmelvækst på overfladerne i tagrummet. Erfaringsbladet redegør for, hvordan der kan opstå fugtproblemer, og hvordan det vurderes, om der er behov for at forbedre konstruktionen, inden der efterisoleres.

Indledning

Efterisolering af loftskonstruktioner i boligbyggerier og andre bygninger med tilsvarende fugtbelastning (højst fugtbelastningsklasse 3)1 udføres for at reducere energiforbruget til opvarmning. Efterisolering sker ofte i bygninger med ventilerede tagkonstruktioner og uudnyttede tagrum, hvor der ved traditionel efterisolering udlægges eller indblæses ny isolering over loftskonstruktionen.

Det sikreste er altid at have en tæt dampspærre i loftskonstruktionen. I nogle tilfælde fører simpel efterisolering uden etablering af dampspærre til fugtproblemer i tagrummet, fx skimmelsvampevækst på træmaterialer og undertage. Fugtproblemerne skyldes ofte manglende lufttæthed i loftskonstruktionen mod det opvarmede rum og/eller utilstrækkelig ventilation af tagrummet. Hvis efterisolering skal foretages uden indbygning af dampspærre, kræver det, at:

  • den eksisterende loftskonstruktion kan bedømmes som lufttæt
  • tagrummet er ventileret i overensstemmelse med gældende retningslinjer
  • efterisoleringsarbejdet hverken nedsætter loftskonstruktionens lufttæthed eller ventilationen af tagrummet.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.