Dampspærrer i loft og ydervægge - Fugttransport og materialer

Erfaringsblad
(39) 97 07 03 (annulleret)

Indhold

  • Byggeskader skyldes ofte fugt
  • Fugttransport skal styres
  • Fugt i luft
  • Diffusion
  • Konvektion
  • Særlige forhold
  • Produkttyper
  • Materialeegenskaber

Billedet viser en dampspærre, som ikke slutter tæt mod væg, og som tillige er beskadiget under montering af lampeudtag. Dampspærren er ikke lufttæt, hvilket er mindst lige så vigtigt som at den har høj diffusionsmodstand. Den oven over liggende tagkonstruktion vil derfor være udsat for stor fugtpåvirkning og stor risiko for angreb af råd og svamp.

Dette BYG-ERFA blad indeholder information om fugttransportmekanismer i væg- og tagkonstruktioner. Desuden gennemgås de krav, der må stilles til dampspærrer, og endelig omtales forskellige dampspærretyper og deres egenskaber.

Billedet viser en dampspærre, som ikke slutter tæt mod væg, og som tillige er beskadiget under montering af lampeudtag. Dampspærren er ikke lufttæt, hvilket er mindst lige så vigtigt som at den har høj diffusionsmodstand. Den oven over liggende tagkonstruktion vil derfor være udsat for stor fugtpåvirkning og stor risiko for angreb af råd og svamp.

Dette BYG-ERFA blad indeholder information om fugttransportmekanismer i væg- og tagkonstruktioner. Desuden gennemgås de krav, der må stilles til dampspærrer, og endelig omtales forskellige dampspærretyper og deres egenskaber.

Byggeskader skyldes ofte fugt

Hovedparten af alle byggeskader er forårsaget af fugt, f.eks. råd og svampeangreb og nedsat isoleringsevne. Fugtskader skyldes ofte, at fugt fra indeklimaet transporteres ud i omliggende konstruktioner, hvor fugten under vinterforhold ophobes, fordi den ikke kan slippe væk lige så hurtigt, som den tilføres.

Fugttransport foregår dels ved diffusion gennem materialer og konstruktioner, dels ved konvektion – luftstrømning – gennem utætheder, f.eks. revner i pudsede lofter, huller i membraner eller utætte pladesamlinger. Diffusion skyldes damptrykforskelle, mens konvektion skyldes lufttrykforskelle, f.eks. fra vind eller termisk opdrift.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Dampspærrer i loft og ydervægge - Fugttransport og materialer - side 1 Dampspærrer i loft og ydervægge - Fugttransport og materialer - side 2 Dampspærrer i loft og ydervægge - Fugttransport og materialer - side 3 Dampspærrer i loft og ydervægge - Fugttransport og materialer - side 4