Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Dampspærrer i loft og ydervægge - Fugttransport og materialer

Utæt dampspærre

Billedet viser en dampspærre, som ikke slutter tæt mod væg, og som tillige er beskadiget under montering af lampeudtag. Dampspærren er ikke lufttæt, hvilket er mindst lige så vigtigt som at den har høj diffusionsmodstand. Den oven over liggende tagkonstruktion vil derfor være udsat for stor fugtpåvirkning og stor risiko for angreb af råd og svamp. Dette BYG-ERFA blad indeholder information om fugttransportmekanismer i væg- og tagkonstruktioner. Desuden gennemgås de krav, der må stilles til dampspærrer, og endelig omtales forskellige dampspærretyper og deres egenskaber.