Gå til hovedindhold

Dampspærrematerialer og fugttransport – væg- og loftkonstruktioner

Dampspærre - materialer og fugttransport - væg- og loftkonstruktioner

I erfaringsbladet gennemgås fugttransport i væg- og tagkonstruktioner samt deraf følgende krav til dampspærrer. Desuden omtales forskellige typer dampspærrer og deres egenskaber - som supplement til erfaringsbladet ”Dampspærrer – monteringsdetaljer”. Billedet viser samling af dampspærremembran uden fast underlag, hvor tapen over samlingen derfor ikke har kunnet trykkes/gnubbes tilstrækkeligt sammen. Røgprøven påviser samlingens mangelfulde lufttæthed og deraf følgende risiko for fugtgennemtrængning til tagrummet, skimmelvækst og svampeangreb.

Indledning

Mange bygningsskader er forårsaget af fugt, hvilket kan medføre skimmelvækst, angreb af trænedbrydende svampe og reduktion af konstruktionens isoleringsevne. Skaderne kan skyldes, at fugt fra indeklimaet transporteres ud og ophobes i klimaskærmens ydre del, fordi fugten ikke kan slippe lige så hurtigt væk, som den tilføres. Transport af fugt i form af vanddamp foregår ved:

  • Diffusion – dvs. transport af vanddamp gennem materialer og konstruktioner som følge af forskelligt vanddamptryk på de to sider af en konstruktion.
  • Konvektion – dvs. luftstrømning gennem utætheder, fx revner i pudsede lofter, huller i membraner eller utætte pladesamlinger. Konvektion drives af lufttrykforskelle, fx fra vind eller termisk opdrift.
Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
140 kr.