Skader på dæklag over armering i beton

Erfaringsblad
(29) 83 05 16 (annulleret 25.06.1998)
Emneord

Problem: Et hyppigt skadessymptom på armerede betonkonstruktioner er revner og dæklagsafsprængninger over armeringen. Årsagen kan være, at dæklaget har været for tyndt eller, at betonen har mistet sin beskyttende evne på grund af karbonatisering. Karbonatiseringen kan have nået armeringen ved en gennemkarbonatisering af dæklaget eller gennem revner i betonen. Dette erfaringsblad omhandler følgende skadessymptomer:

  • Sporadisk for lille dæklag og ikke-fremskreden karbonatisering.
  • Fremskreden karbonatisering uden at denne er nået igennem dæklaget. Ingen afsprængninger.
  • Fremskreden karbonatisering til armeringen

Erfaringsbladets sider

Skader på dæklag over armering i beton - side 1 Skader på dæklag over armering i beton - side 2