Gå til hovedindhold

Indhold

  1. Resumé

Skader på dæklag over armering i beton

Afsprængning af dæklag

Problem: Et hyppigt skadessymptom på armerede betonkonstruktioner er revner og dæklagsafsprængninger over armeringen. Årsagen kan være, at dæklaget har været for tyndt eller, at betonen har mistet sin beskyttende evne på grund af karbonatisering. Karbonatiseringen kan have nået armeringen ved en gennemkarbonatisering af dæklaget eller gennem revner i betonen. Dette erfaringsblad omhandler følgende skadessymptomer:

  • Sporadisk for lille dæklag og ikke-fremskreden karbonatisering.
  • Fremskreden karbonatisering uden at denne er nået igennem dæklaget. Ingen afsprængninger.
  • Fremskreden karbonatisering til armeringen
Annulleret
25. juni 1998
ID
(29) 83 05 16
Emneord