Skader på og reparation af dæklag over armering i beton

Erfaringsblad
(29) 98 06 25
Udgave
2
Emneord

Indhold

 • Beton beskytter armeringsjernene
 • Nedbrydning af beskyttelsen
  • Karbonatisering
  • Chlorider i beton
  • Betonkvalitet
  • Revner
  • Påvirkninger
 • Udbedring af dæklagsskader
 • Omfang af reparation
  • Undersøgelser
  • Fjernelse af beton
  • Rensning af beton og armering
  • Korrosionsbeskyttelse
  • Vedhæftning
  • Påføring af reparationsmateriale
  • Overfladebehandling
  • Chloridudtrækning
  • Re-alkalisering
  • Katodisk beskyttelse

Et hyppigt forekommende skadesymptom på armerede betonkonstruktioner er revner og dæklagsafsprængninger over armeringen. Årsagen hertil er, at armeringen korroderer som følge af, at betonen har mistet sin beskyttende evne på grund af, at betonen karbonatiserer, og/eller at chlorider er trængt ind til armeringen. Karbonatisering og chlorider kan have nået armeringen ved indtrængning gennem betonen eller gennem revner i betonen. Chlorider kan have været iblandet betonen fra starten.

Beton beskytter armeringsjernene

Porevæsken i en fugtig beton er alkalisk og har en pH-værdi på over 12,5. Dette skyldes porevæskens indhold af Ca(OH)2, der er dannet ved cementens hydratisering. Armering, der er indstøbt i en sådan beton, er beskyttet mod korrosion (rustdannelse).

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Skader på og reparation af dæklag over armering i beton - side 1 Skader på og reparation af dæklag over armering i beton - side 2