CE-mærkning - produkter til afløbsanlæg

Erfaringsblad
(50) 07 10 31

Indhold

  • Indledning
  • CE erstatter national mærkning
  • National lovgivning
  • Dokumentation af standardens krav
  • Hvornår skal der mærkes?
  • CE-mærkede produkter til afløbsanlæg
  • CE er ikke et kvalitetsmærke
  • Frivillige mærkningsordninger
  • Bekendtgørelse

Blandt bygherrer, rådgivere og entreprenører er der usikkerhed om anvendelse af CE-mærkede produkter til afløbsanlæg.

I dette erfaringsblad gennemgås hvilke produkter til afløbsanlæg, der er CE-mærkede, og hvilke der skal CE-mærkes.

Herudover gennemgås sammenhængen med national lovgivning og forskellige kontrolforanstaltninger samt beskrivelser af nogle frivillige, supplerende ordninger.

Billedet viser et eksempel på CE-mærkning af en bundfældningstank.

Indledning

Produkter til afløbsanlæg

Tabel 1. Oversigt over produkter til afløbsanlæg, der skal CE-mærkes. Der er angivet, hvornår de skal være mærket samt på hvilket attestationsniveau.
* Talangivelserne dækker over følgende: Attestationsniveau 1: Alle produktets egenskaber skal kontrolleres jævnligt af en uvildig instans.
Attestationsniveau 3: Produktet skal afprøves af en uvildig instans én gang. Attestationsniveau 4: Fabrikanten er selv ansvarlig for, at kravene er opfyldt.

Den europæiske standardiseringsorganisation CEN har siden 1970’erne arbejdet med udformning af fælles europæiske standarder – blandt andet for at lette handelen med byggevarer mellem EUlandene.
Nogle dele af standarderne er „harmoniserede“, dvs. tvungne, og produkter fabrikeret efter en harmoniseret standard skal CE-mærkes.
De europæiske standarder er udformet i enighed blandt alle parter og derfor ofte meget generelle.
Det er desuden kun udvalgte krav i standarden, der skal opfyldes, for at produktet kan CE-mærkes. Det drejer sig om de egenskaber, hvortil der i et eller flere medlemslande stilles myndighedskrav.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

CE-mærkning - produkter til afløbsanlæg - side 1 CE-mærkning - produkter til afløbsanlæg - side 2