Gå til hovedindhold

CE-mærkning – produkter til afløbsanlæg

CE-mærkning af en bundfældningstank

Blandt bygherrer, rådgivere og entreprenører er der usikkerhed om anvendelse af CE-mærkede produkter til afløbsanlæg. I dette erfaringsblad gennemgås hvilke produkter til afløbsanlæg, der er CE-mærkede, og hvilke der skal CE-mærkes. Herudover gennemgås sammenhængen med national lovgivning og forskellige kontrolforanstaltninger samt beskrivelser af nogle frivillige, supplerende ordninger. Billedet viser et eksempel på CE-mærkning af en bundfældningstank.

ID
(50) 07 10 31

Indledning

Den europæiske standardiseringsorganisation CEN har siden 1970’erne arbejdet med udformning af fælles europæiske standarder – blandt andet for at lette handelen med byggevarer mellem EUlandene. Nogle dele af standarderne er „harmoniserede“, dvs. tvungne, og produkter fabrikeret efter en harmoniseret standard skal CE-mærkes. De europæiske standarder er udformet i enighed blandt alle parter og derfor ofte meget generelle. Det er desuden kun udvalgte krav i standarden, der skal opfyldes, for at produktet kan CE-mærkes. Det drejer sig om de egenskaber, hvortil der i et eller flere medlemslande stilles myndighedskrav.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
110 kr.