CE-mærkning – produkter til afløbsanlæg

Erfaringsblad
(50) 07 10 31

Indhold

  • Indledning
  • CE erstatter national mærkning
  • National lovgivning
  • Dokumentation af standardens krav
  • Hvornår skal der mærkes?
  • CE-mærkede produkter til afløbsanlæg
  • CE er ikke et kvalitetsmærke
  • Frivillige mærkningsordninger

Blandt bygherrer, rådgivere og entreprenører er der usikkerhed om anvendelse af CE-mærkede produkter til afløbsanlæg. I dette erfaringsblad gennemgås hvilke produkter til afløbsanlæg, der er CE-mærkede, og hvilke der skal CE-mærkes. Herudover gennemgås sammenhængen med national lovgivning og forskellige kontrolforanstaltninger samt beskrivelser af nogle frivillige, supplerende ordninger. Billedet viser et eksempel på CE-mærkning af en bundfældningstank.

Indledning

Den europæiske standardiseringsorganisation CEN har siden 1970’erne arbejdet med udformning af fælles europæiske standarder – blandt andet for at lette handelen med byggevarer mellem EUlandene. Nogle dele af standarderne er „harmoniserede“, dvs. tvungne, og produkter fabrikeret efter en harmoniseret standard skal CE-mærkes. De europæiske standarder er udformet i enighed blandt alle parter og derfor ofte meget generelle. Det er desuden kun udvalgte krav i standarden, der skal opfyldes, for at produktet kan CE-mærkes. Det drejer sig om de egenskaber, hvortil der i et eller flere medlemslande stilles myndighedskrav.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

CE-mærkning – produkter til afløbsanlæg - side 1 CE-mærkning – produkter til afløbsanlæg - side 2