Gå til hovedindhold

Brug af regnvand fra tage – til wc og i vaskemaskiner

Tydelig angivelse af rørinstallation til genbrug af regnvand

I Danmark er det tilladt at bruge regnvand fra tage til wc-skyl og tøjvask i boliger og tilsvarende byggeri. Forkert installation og uhensigtsmæssig anlægsudformning indebærer dog en stor sundhedsrisiko. Derfor har myndighederne udarbejdet retningslinjer for opbygning af regnvandsanlæg samt krav til materialer og installationsdele. I dette erfaringsblad gennemgås:

  • korrekt opbygning af regnvandsanlæg,
  • i hvilke bygningstyper, der må anvendes regnvandsanlæg,
  • hvilke tagflader, der er velegnede til vandopsamling,
  • hvor der kræves opmærksomhed for at undgå risiko for sammenblanding af brugsvand og regnvand.
ID
(50) 08 12 29

Indledning

Interessen for at bruge regnvand – i stedet for drikkevand – til wc-skyl og i vaskemaskiner er stigende. Herved opnås både økonomiske og miljømæssige fordele. Da regnvand er af dårligere kvalitet end drikkevand, indebærer det en vis sundhedsrisiko at bruge regnvand til tøjvask og wc-skyl. Risikoen for at drikkevandet forurenes med regnvand, er dog minimal, hvis regnvandsanlægget lever op til myndighedskravene [1]. Som angivet i tabel 1 må regnvand bruges til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger, kontorer og kontorlignende byggeri med fast brugerkreds – men ikke på fx døgninstitutioner, plejehjem, hospitaler og skoler. De enkelte komponenter i et regnvandsanlæg skal være afprøvet, så funktionen er dokumenteret [2].

Tabel over brug af regnvand

Tabel 1. Brug af regnvand fra tage tage til wc-skyl og vaskemaskiner.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
125 kr.