Brug af regnvand fra tage – til wc og i vaskemaskiner

Erfaringsblad
(50) 08 12 29

Indhold

 • Indledning
 • Smitterisiko
 • Regnvandsanlæg
 • Bygningsmyndigheder
  • Miljø og ressourcer
 • Opbygning af regnvandsanlæg
 • Tagflader
 • Filtre
 • Regnvandstank
 • Efterfyldning med drikkevand
 • Vandmåler
 • Mærkning af ledninger
 • Fare for forurening af den offentlige vandforsyning
 • Udførelse

I Danmark er det tilladt at bruge regnvand fra tage til wc-skyl og tøjvask i boliger og tilsvarende byggeri. Forkert installation og uhensigtsmæssig anlægsudformning indebærer dog en stor sundhedsrisiko. Derfor har myndighederne udarbejdet retningslinjer for opbygning af regnvandsanlæg samt krav til materialer og installationsdele. I dette erfaringsblad gennemgås:

 • korrekt opbygning af regnvandsanlæg,
 • i hvilke bygningstyper, der må anvendes regnvandsanlæg,
 • hvilke tagflader, der er velegnede til vandopsamling,
 • hvor der kræves opmærksomhed for at undgå risiko for sammenblanding af brugsvand og regnvand.

Indledning

Interessen for at bruge regnvand – i stedet for drikkevand – til wc-skyl og i vaskemaskiner er stigende. Herved opnås både økonomiske og miljømæssige fordele. Da regnvand er af dårligere kvalitet end drikkevand, indebærer det en vis sundhedsrisiko at bruge regnvand til tøjvask og wc-skyl. Risikoen for at drikkevandet forurenes med regnvand, er dog minimal, hvis regnvandsanlægget lever op til myndighedskravene [1]. Som angivet i tabel 1 må regnvand bruges til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger, kontorer og kontorlignende byggeri med fast brugerkreds – men ikke på fx døgninstitutioner, plejehjem, hospitaler og skoler. De enkelte komponenter i et regnvandsanlæg skal være afprøvet, så funktionen er dokumenteret [2].

Tabel over brug af regnvand

Tabel 1. Brug af regnvand fra tage tage til wc-skyl og vaskemaskiner.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold kan du enten købe et BYG-ERFA abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad.

Erfaringsbladets sider

Brug af regnvand fra tage – til wc og i vaskemaskiner - side 1 Brug af regnvand fra tage – til wc og i vaskemaskiner - side 2