Gå til hovedindhold

Brug af regnvand fra tage til wc-skyl og vaskemaskiner

Mærkning af ledninger med hhv. regnvand og brugsvand

Mærkning af ledninger med hhv. regnvand og brugsvand.

I Danmark har det siden 2000 været tilladt at bruge regnvand fra tage til wc-skyl og i vaskemaskiner. Erfaringsbladet gennemgår, i hvilke bygningstyper regnvandsanlæggene må anvendes, hvordan anlæggene opbygges korrekt, samt hvor der kræves særlig opmærksomhed for at undgå fejl og dermed en stor sundhedsrisiko.

Indledning

Interessen for at bruge regnvand i stedet for drikkevand til wc-skyl og i vaskemaskiner er stigende og kan i visse tilfælde medføre både økonomiske og miljømæssige fordele.

Da regnvand er af dårligere kvalitet end drikkevand, indebærer det en vis sundhedsrisiko at bruge regnvand til wc-skyl og i vaskemaskiner. Risikoen for, at drikkevandet forurenes med regnvand, er dog minimal, hvis regnvandsanlægget lever op til kravene fra myndighederne1-3.

I tabel 1 er det angivet, hvornår det kræver tilladelse fra byggemyndigheden. Ud over byggemyndigheden skal der altid søges tilladelse hos den lokale vandforsyning, som kan have specifikke krav til vandinstallationerne i deres lokale regulativer. Som angivet i tabel 1 må regnvand bruges til både wc-skyl og vaskemaskiner i boliger. I kontorer og kontorlignende byggerier må regnvand kun anvendes til wc-skyl. Regnvandsanlæg må ikke anvendes i institutioner for børn under 6 år eller på plejehjem og hospitaler eller andre institutioner for særligt følsomme grupper.

 

Tilladt og ikke-tilladt anvendelse af regnvand fra tage til wc-skyl og vaskemaskiner

Tabel 1. Tilladt og ikke-tilladt anvendelse af regnvand fra tage til wc-skyl og vaskemaskiner.

Dette er et uddrag. For at læse det fulde indhold, kan du tegne et abonnement eller købe adgang til dette erfaringsblad. Se vores abonnementer
Pris for digitalt erfaringsblad
160 kr.